O autorze strony

Nazywam się Paweł Smyczek, ekologia jest moją pasją.Na swoim blogu , postaram się opisać najważniejsze aspekty.

Blog w socjal mediach
Nasi przyjaciele
PUBLIKACJA Paweł Smyczek
EKOLOGIA
 
Działalność ekologów na rzecz ochrony środowiska
posted by Pawel | maj 3, 2009

Ekologia, najprościej mówiąc, jest nauką o współzależnościach organizmów żywych i środowiska, w którym występują. Aby ta relacja nie została w sposób niekontrolowany zaburzona, potrzebna jest dbałość o środowisko i występujące w nim organizmy, czyli ochrona środowiska. Ruch ekologiczny jest stosunkowo młody, bo narodził się w połowie XIX wieku. Wielu ludzi zaczęło bacznie przyglądać się zmianom następującym w różnych środowiskach naturalnych, zachodzących pod wpływem rozwoju cywilizacji. Postęp techniki, badań laboratoryjnych, rozwój wiedzy i nauki, wzrost świadomości społecznej, pozwoliły na wymierną ocenę spustoszeń dokonywanych przez człowieka w naturze. Uznano za celowe ścisłą ochronę terenów, ekosystemów, w które jeszcze człowiek nie zdążył zaingerować. W większości przypadków, działalność ekologów spotyka się z przychylnością ze strony społeczeństwa. Zamykanie jeszcze trochę dzikich i nie zaludnionych terenów pod nazwami parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych – jest ze wszech miar słuszne, szczególnie, że wszędzie tam gdzie nie widać działalności człowieka można znaleźć gatunki fauny i flory nie występujące już w innych rejonach kraju. Utworzenie rezerwatu wiąże się jednocześnie z regulacjami prawnymi dla danego obszaru, co daje gwarancję, że za kilka lat ktoś nie zmieni zdania i nie wyda pozwolenia na budowę kompleksu handlowo rozrywkowego. Aby zachować dla potomnych najwięcej jak się da, ekolodzy wnioskują o ustanawianie pomników przyrody, obejmowanie ochroną prawną wielu gatunków zwierząt i roślin, także owadów. Na tak chronionych terenach występuje całkowity zakaz jakiejkolwiek ingerencji człowieka, nawet powalone wichurą drzewa nie są usuwane, tworząc tym samym nowe miejsce do życia drobnych organizmów. Regulacji dokonuje sama natura. Ekologia zajmuje się także ochroną środowiska na terenach zajętych przez człowieka. Mając na uwadze, ile jeszcze człowiek może swoją działalnością zniszczyć, niezbędne jest ustalenie stosownych przepisów prawnych, regulujących wywóz śmieci, odpadów, składowania elementów komputerowych, zawierających substancje szkodliwe, odprowadzania ścieków, regulacji rzek itd. Ekonomika ekologii, to powiązanie zasad ekologii z przemysłem, czyli poszukiwania nowych źródeł energii, wdrażanie ekologicznych rozwiązań do przemysłu.

205 comments
Akcja ekologiczna 2012
posted by admin | september 3, 2010

Coraz więcej firm stosuje innowacje , dzięki temu zmniejszają się zanieczyszczenia.Jedną z firm ,która dąży do innowacji jest PGE