O autorze strony

Nazywam się Paweł Smyczek, ekologia jest moją pasją.Na swoim blogu , postaram się opisać najważniejsze aspekty.

Blog w socjal mediach
Nasi przyjaciele
PUBLIKACJA Paweł Smyczek
EKOLOGIA
 
Renaturyzacja jako metoda ochrony środowiska naturalnego
posted by Pawel | maj 3, 2009

Kolejnym punktem ochrony naszej Ziemi jest odpowiednie utrzymanie środowiska naturalnego w ten sposób, by nie ulegało ono zniszczeniu. Na dalszym planie jest przywracanie różnego rodzaju elementów przyrodniczych do poprzedniego stanu. Jednym z celów Unii Europejskiej stała się renaturyzacja. Ma ona na celu przywrócenie obszarom zniszczonym bądź zmienionym przez człowieka ich pierwotnego stanu. Ma to ogromne korzyści dla ludności. Przykładem mogą być Niemcy. W kraju tym większość rzek została wyprowadzona ze swych naturalnych, wijących się koryt. Obecnie przypominają one proste linie, i co więcej, ujęcia te znajdują się w betonowych korytach. Przyczyniło się to do regularnych powodzi, jakie przez ostatnie kilka lat nawiedzały ten kraj. Renaturyzacja ma przywrócić rzekom ich dawny bieg, a tym samym naprawić szkody, jakie zostały wyrządzone naturze i zmniejszyć niebezpieczeństwo dla ludności ze strony wylewów wód. Ostatnim z czterech głównych punktów, mających na celu ochronę środowiska jest recykling. Dzięki kampaniom informacyjnym słowo to znane jest nawet największym opozycjonistom tego procesu. Zjawisko to polega na korzystaniu z różnego rodzaju surowców wtórnych. Żeby to miało miejsce, to odpowiednio posortowane produkty musza trafić do firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami. Z wyeksploatowanych już produktów odzyskuje się surowiec, który potem wykorzystuje się w ponownej produkcji. Ma to miejsce również w przypadku sprzętu elektronicznego oraz różnych mechanizmów, jak np. akumulator samochodowy. W tym przypadku wyrzucenie zużytego sprzętu do kontenera nie tylko przyczyni się do zwiększenia wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, ale też może wywołać degradację środowiska i pogorszenie stanu zdrowia okolicznej ludności. Obecnie, biorąc pod uwagę wysokie koszty, liczba firm zajmujących się recyklingiem spada. Są jednak obszary, gdzie ochronę środowiska można łączyć z zyskiem ekonomicznym. Dotyczy to na przykład plastikowych zakrętek od butelek. Ich zbiór przyczynia się za pośrednictwem fundacji dziecięcej na zakup niezbędnego sprzętu, pozwalającego prowadzić chorym normalne życie. Najczęściej są to wózki inwalidzkie bądź protezy, bez których pacjenci nie mogą opuścić własnego domu.

205 comments
Akcja ekologiczna 2012
posted by admin | september 3, 2010

Coraz więcej firm stosuje innowacje , dzięki temu zmniejszają się zanieczyszczenia.Jedną z firm ,która dąży do innowacji jest PGE