O autorze strony

Nazywam się Paweł Smyczek, ekologia jest moją pasją.Na swoim blogu , postaram się opisać najważniejsze aspekty.

Blog w socjal mediach
Nasi przyjaciele
PUBLIKACJA Paweł Smyczek
EKOLOGIA
 
Segregacja śmieci jako jeden ze sposobów na ochronę środowiska
posted by Pawel | maj 3, 2009

Coraz bardziej modnym i podążającym za trendami obecnej ekologii jest termin recykling, czyli segregowanie śmieci. Celem tego procesu jest, z jednej strony, zmniejszenie ilości odpadów, których liczba wzrasta wraz z każdym rokiem, z drugiej jest to ograniczenie zatrucia środowiska. Recykling znalazł swoje miejsce również w prawie. Dotyczy go ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o zarządzaniu odpadami. Opisuje ona recykling jako odzysk surowców polegający na przetwarzaniu materiałów w odpadach w trakcie skomplikowanego procesu produkcyjnego. Celem recyklingu, według ustawy, jest uzyskanie materiału bądź substancji, których pierwotne przeznaczenie było inne. Następnie otrzymany surowiec wykorzystuje się do ponownych procesów produkcyjnych i eksploatacji. Zaletą recyklingu jest fakt, iż w sposób najbardziej wydajny wykorzystuje ona te same materiały z minimalnymi nakładami na nich poniesionymi. Dzięki temu chroni się nieodnawialne źródła surowców naturalnych. Recykling polega również na wymuszeniu postaw u producentów, którzy będą sprzyjać procesom mającym na celu odzysk surowców oraz tworzeniu zachowań u odbiorców i producentów dóbr, co w rezultacie przyczyni się do dbania o zachowanie ekologiczne. Aby proces recyklingu mógł zaistnieć, ważna jest również odpowiednia polityka państwa, która będzie sprzyjać temu procesowi. Niebagatelny wpływ ma także rozwój technologii, towarzyszącej przetwarzaniu odpadami. Jeśli producenci będą wytwarzać produkty w opakowaniach, które po zżyciu będzie można przetworzyć na surowiec wtórny, to przyczynią się oni do ochrony środowiska. Proces demontażu zużytych opakowań i innych elementów powinien być także jak najprostszy. W tym przypadku ważna jest z kolei postawa projektanta, który odpowiada za wygląd i budowę pojemnika bądź opakowania. Dla zmniejszenia zatrucia środowiska ważny jest również system oznaczania opakowań produktów. Dzięki temu konsument, który chce przyczynić się do ochrony dóbr naturalnych może świadomie wybrać produkt w opakowaniu wykonanego z surowca wtórnego. By proces ten miał sens, wdraża się edukacje ekologiczną oraz promuje takie zachowania. Najczęściej ma to miejsce w placówkach oświatowych oraz mediach, które przypominają o palącym problemie i nakłaniają do ekologicznego stylu życia.

205 comments
Akcja ekologiczna 2012
posted by admin | september 3, 2010

Coraz więcej firm stosuje innowacje , dzięki temu zmniejszają się zanieczyszczenia.Jedną z firm ,która dąży do innowacji jest PGE